Weboldalunk használatához szükséges, hogy az AdBlocker ki legyen kapcsolva.
Elsősorban a rendeléseknél fontos, hogy mellőzzük az oldalon a blokkolók használatát!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon 23 órától karbantartási munkálatokat végzünk oldalunkon. Köszönjük megértésüket!
Kosár
0
iroda@magnum90.hu

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL
 
A MAGNUM Vadász és Hajós Kft. (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 55., cégjegyzékszám: 13-09-092448, e-mail: akos.szucs@magnum90.hu) (a továbbiakban: Társaság) a www.magnumvadasz.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) felkereső természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait a Honlap használatával összefüggésben kezeli, az alábbiak szerint:
 
 
 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 
1.1. Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
1.2. Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, korlátozás vagy éppen a törlés.
 
1.3. Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 
1.4. Címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 
1.5. Érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 
1.6. Személyes adat:
az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
 
 1. ADATKEZELÉSEK
 
A.        A Honlapra látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
 
A Társaság honlapjára látogatóknak lehetőségük van annak beállítására, hogy milyen típusú cookie-kat (cookie: a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.) használhat a Honlap. A cookie beállításokat a felhasználó később bármikor megváltoztathatja a böngészőjében is.
 
Szükséges Cookie-k
 
Ezek a cookie-k elsősorban a Honlap megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve a honlapon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
 
Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:
 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Hirdetések megjelenítése a Honlapon
 
Funkcionális Cookie-k
 
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések kerüljenek megjelenítésre a felhasználónak. 
 
Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:
 
 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Hirdetések megjelenítése a Honlapon
 • Felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 
Kényelmi Cookie-k
 
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Honlap használatát elemezve személyre szóló tartalmak és hirdetések kerüljenek megjelenítésére, megküldésre a felhasználónak.
 
Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:
 
 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
 • Hirdetések megjelenítése a Honlapon
 • Felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 • Honlap-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmak kerüljenek megjelenítésre a Honlapon
 • A Honlapon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy a felhasználó személyre szóló ajánlatokkal kerüljön megkeresésre az általa megadott elérhetőségeken
 
 
B.        Webáruház regisztráció
 
Jogalap:                        (i)      az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság Honlapján a regisztrációs űrlap kitöltésével és a „regisztráció” szövegrész bejelölésével ad meg.
                                      (ii)     Eker. tv. 13/A. §-a és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
 
Cél:                             webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás
 
Érintett adatok:         felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, Magnum MIP ügyfélkártya száma
 
Érintett személyek:    minden olyan természetes személy, aki a Honlapon a fent írtak szerint regisztrál
 
Időtartam:                  (i)        a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
Címzett:                      a Társaság ügyfélkapcsolatokkal, webáruházi vásárlásokkal foglalkozó munkatársai, adatfeldolgozók, vezető tisztségviselő
 
Adattovábbítás:         (i)        termékek kiszállítása esetén: a címzett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) felé.
 
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a kiszállítás vonatkozásában a Postatv. 54. § (1) bekezdése.
 
(ii)       A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek, egyéb szolgáltatók (Széchenyi Pihenőkártyával összefüggésben) számára a Társaság átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel, különösen A fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a Társaság nem ismeri meg.
 
Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése, az érintett önkéntes hozzájárulása.
 
C.        Feliratkozás hírlevélre
 
Jogalap:                      az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a hírlevélre történő feliratkozás útján ad meg
 
Cél:                             gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések,
 
Érintett adatok:          felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím,
 
Érintett személyek:     a hírlevelek küldéséhez hozzájáruló magánszemélyek
 
Időtartam:                   a hírlevélről történő leiratkozást, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, egyebekben az utolsó adatfrissítéstől számított 5 év.
 
Címzett:                      a marketing tevékenységet ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, a hírlevelek küldésével kapcsolatban igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók
 
 
D.        Lőfegyver, lőszer, csappantyú, lőpor vásárlásával kapcsolatos adatkezelési tevékenység
 
Jogalap:                      2004. évi XXIV. tv. 12. § (1) bekezdése, 253/2004. számú Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése
 
Cél:                             lőfegyver, lőszer, csappantyú, lőpor vásárlásának nyilvántartása, visszaélésszerű használat megakadályozása, jogszabályi kötelezettség teljesítése
 
Érintett adatok:          253/2004. számú Kormányrendelet 5-8. melléklete szerinti adatok
 
Érintett személyek:     lőfegyvert, lőszert, csappantyút, lőport vásárlók
 
Időtartam:                   2004. évi XXIV. tv. 18. § (1) bekezdése alapján az adattovábbítástól számított 5 év.
 
Címzett:                      az értékesítési tevékenységet ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók
 
Adattovábbítás:           253/2004. számú Kormányrendelet 5-8. melléklete szerinti adatok a Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság köteles az Országos Rendőr-főkapitányság részére bejelenteni.
 
 
E.        Magnum MIP Ügyfélkártyával kapcsolatos adatkezelési tevékenység
 
Jogalap:                      az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett az ügyfélkártya igénylése útján ad meg
 
Cél:                             törzsvásárlói rendszer működtetése, törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása; a gyűjtött és felhasznált pontok nyilvántartása és karbantartása; törzsvásárlói kártyával adható vásárlási kedvezmények biztosítása, érvényesítése számlázáskor, kedvezmény feltételeinek nyilvántartása.
 
Érintett adatok:          titulus, vezetéknév, keresztnév, leánykori név, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási adatok
 
Érintett személyek:     az ügyfélkártyát igénylő magánszemélyek
 
Időtartam:                   az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, egyebekben az utolsó vásárlástól számított 8 év.
 
Címzett:                      értékesítési feladatokat ellátó, a törzsvásárlói rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat  ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók
 
3.         AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Társaság elérhetőségein.
 
 
Tájékoztatáshoz való jog:
A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
A tájékozódáshoz való jog írásban a Társaság jelen tájékoztatóban írt elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.
 
A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 
 
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
 
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Társaság tájékoztatja az érintettet.
 
 
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
 
Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
 • az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
 
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
 
Jogorvoslatokhoz való jog:
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 

Vadászfelszerelés,céltávcső, vadászpuska - Minden ami vadászat!

A termék bekerült a kosárba
FIGYELEM!
Ön olyan terméket tett a kosarába ami nincs készleten!
Amint a termék elérhető jelezzük ön felé.
A készleten lévő termékek kiszállításra kerülnek!
FIGYELEM!
Ön olyan terméket tett a kosarába ami csak személyes vásárlás módján vehető át!
 vagy 
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?